Ga direct naar het artikel

Wat kan deelname aan MEA voor jouw organisatie betekenen?

De gemeente Maastricht en Zuid-Limburg Bereikbaar willen samen met een groot aantal bedrijven werken aan een duurzame toekomst. Door met elkaar, met 45 deelnemende organisaties en ondersteunende partners te werken aan Energie Efficiency, Hernieuwbare Opwek en Circulariteit maken we samen onze gemeente Maastricht iedere dag weer een beetje duurzamer en werken we toe naar 49% CO2-reductie per 2030.

Leg je ambities vast in een MEA-convenant

Wanneer jouw bedrijf deelneemt aan MEA kun je zelf bepalen of je jouw duurzame ambitie wilt vastleggen in een zogenaamd MEA-convenant.

1. Inzicht in ontwikkeling

Als partner lever je informatie aan over hoe de energietransitie er in jouw organisatie uitziet. Als meer partijen hun geplande duurzaamheidsinspanningen aanleveren, kunnen we steeds beter voorspellen hoe het energieverbruik en de productie van hernieuwbare energie zich in de komende jaren gaan ontwikkelen. Dat is ook van belang voor het vaststellen en volgen van de Regionale Energie Strategie die de regio Zuid-Limburg moet opstellen in opdracht van de landelijke overheid. Als bedrijven met een grote dakoppervlakten zonnepanelen plaatsen kan de opgave aanzienlijk minder ingrijpend worden voor de regio. Dit heeft potentieel grote meerwaarde voor ons Zuid-Limburgse landschap.  

2. Signaleren knelpunten

Door informatie te verzamelen van onze partners en deze te monitoren, ontstaat er een overzicht van de gezamenlijke trends, successen, maar ook knelpunten. Deze knelpunten bespreken we met de deelnemers tijdens de kennissessies. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor bedrijven met een moedermaatschappij in het buitenland? Hoe ga je om met terugverdientijden? Hoe ga je om met onzekerheden als regelgeving in de tijd wordt aangescherpt? Waar koop je kennis in over specifieke technieken of oplossingen? En als laatste: hoe communiceer je over de investeringen die je doet ?

MEA-deelnemer worden?

Is jouw bedrijf actief in de industrie, de zorg of hebben jullie een groot kantoor? En heb je jullie een fors energieverbruik? Moet of wil jouw organisatie minder energie verbruiken en/of duurzamer gaan opwekken? Dan kan ook jouw organisatie bijdragen aan de CO2-doelstellingen van onze stad Maastricht. Wij ondersteunen je daar graag bij. Deelname is gratis, vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Jouw verhaal kan immers anderen inspireren en verder helpen. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe dichterbij we bij een CO2-neutrale stad komen.

Aanmelden of meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met onze projectleider of laat een terugbelverzoek achter.

Jaap Rieter
Senior Adviseur MEA
Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, slimme oplossingen en verhalen over energiebesparing, hernieuwbare opwek en circulariteit.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Maastricht Energieakkoord