Ga direct naar het artikel
1 juni 2019

MEA-Industrie zet in op borging én uitbreiding

Op maandagmiddag 27 mei ontmoetten 19 bedrijven met een gezamenlijke ambitie elkaar om minder energie te verbruiken en CO2 te reduceren. Zij wisselden informatie, kennis en ervaringen uit. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat informeerde de deelnemers over de informatieplicht vanaf 1 juli 2019 voor bedrijven met een jaarlijks verbruik boven de 25.000 m3 of 50.000 kWh.

Gert-Jan Krabbendam, de Maastrichtse wethouder Duurzaamheid & Milieu vertelde vol enthousiasme over duurzaamheid in de stad. Het bezoeken van een congres hierover in Oslo bevestigde voor hem dat er in steden nog zo veel mogelijk is. Juist omdat steden van oudsher een relatief hoge uitstoot van CO2 hebben, is er ook veel ruimte voor verbetering.

Kennismakingsessie

Voor elf van de deelnemende bedrijven was dit alweer de 10ekennissessie binnen MEA-Industrie. Voor acht bedrijven was dit juist een eerste kennismaking. Eén ding verbindt de aanwezigen: de wil om als bedrijf duurzamer te worden. Mede daarom was Stef Strik -coördinator energiebesparing Wet Milieubeheer bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - als spreker aanwezig. Hij stipte het hogere ambitieniveau aan van het aanstaande Klimaatakkoord ten opzichte van het Energieakkoord 2013-2020. CO2-uitstoot fors reduceren en energieneutraal worden kan alleen als de doelstellingen voor bedrijven niet langer een vrijblijvend karakter hebben. Met de invoering van de Informatieplicht per 1 juli 2019 worden de bedrijven verplicht inzicht te geven in de verbruiksreductie tot nu toe en de duurzame plannen voor de komende jaren. Het stemde Stef Strik dan ook positief dat Maastricht met de publiek-private samenwerking MEA-Industrie vooruitlopend op nieuwe regelgeving reeds heeft ingezet op verduurzaming en reductie van het energieverbruik.

Visie op energiebesparing

Den Haag is te ver weg om te zien waar besparingsmogelijkheden liggen. Dat moet regionaal worden ingevuld. Hierin speelt de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) een rol. Zij handhaven niet alleen, maar adviseren ook. Onlangs voerden zij een voorbeeldscan uit bij de Mondi group. Weten wat het verbruik is en welke activiteiten hieraan ten grondslag liggen, verdient zichzelf vrijwel altijd terug. Hoe preciezer de kennis over welke apparatuur wat verbruikt, hoe beter besparingen gevonden worden.

Erkende Maatregelen Lijst (EML)

Vanuit de Wet Milieubeheer hebben alle bedrijven en organisaties met een jaarlijks verbruik groter dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit een energiebesparingsplicht. Zij moeten alle energiebesparende maatregelen doorvoeren met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hiervoor als hulpmiddel voor 19 sectoren een lijst met Erkende Maatregelen opgesteld.

De Informatieplicht is hierbinnen een verbijzondering: bedrijven moeten per 1 juli 2019 (en vervolgens iedere 4 jaar) informatie verstrekken aan het bevoegd gezag (RUD) of zij de verplichte energiebesparende maatregelen genomen hebben. Kijk eens op https://wattjemoetweten.nl/over-dit-project/.

Overheid faciliteert

De overheid stuurt vanuit verschillende kanalen aan op energie efficiëntie, hernieuwbare opwek en circulaire economie. RVO ondersteunt ondernemers hierin. RUD Zuid-Limburg is belast met de handhaving. Op www.rvo.nl/informatieplicht staat waardevolle informatie. 1 juli nadert immers snel.

Mobiliteit & Logistiek

Voor de Gemeente Maastricht is MEA-Industrie één van de pijlers van het bredere programma Maastrichts Energie Akkoord. Een andere component is Mobiliteit. Elk bedrijf dat veel medewerkers in dienst heeft, kan flink CO2 reduceren door het verduurzamen van woon-werkverkeer. En wat te denken van meer medewerkers die op de fiets of met het OV komen? Zuid-Limburg Bereikbaar denkt er graag over mee. Raadpleeg hiervoor de mobiliteitsmakelaars van Zuid-Limburg Bereikbaar die bedrijven kunnen helpen met diverse mobiliteitsprogramma’s. En wil je als bedrijf je logistieke processen verduurzamen, dan stelt de logistieke makelaar van Zuid-Limburg Bereikbaar graag maatwerkoplossingen voor om het vrachtverkeer te reduceren, te vergroenen of de spits te mijden. Kortom, Maastricht helpt!

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, slimme oplossingen en verhalen over energiebesparing, hernieuwbare opwek en circulariteit.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Maastricht Energieakkoord