Ga direct naar het artikel
20 december 2018

Monitoring MEA-Industrie

Een belangrijk onderdeel van het programma Maastrichts Energie Akkoord is het meten van de effecten ervan. Bij aanvang van het programma stemde de gemeenteraad van Maastricht in met de opzet van deze monitoring, waarin o.a. de afspraken worden gevolgd, zoals ze zijn vastgelegd in de MEA-Akkoorden. Over alle 5 de pijlers dienen de effecten van de vastgelegde maatregelen in kaart te worden gebracht. Dat geldt dus ook voor de pijler Industrie.

Doel

De Maastrichtse doelstelling om Klimaatneutraal te worden wordt nagestreefd met het programma Maastrichts Energie Akkoord. Via verschillende methoden wordt gewerkt aan het behalen van die doelstelling. Door met regelmaat monitoring uit te voeren kan worden getoetst of de gehanteerde aanpak werkt en doelen worden behaald.

Aanpak

Op hoofdlijnen zal de monitoring bestaan uit het ophalen van data bij de ondertekenaars van MEA-Akkoorden, het beschrijven van ‘showcases’ en het top-down analyseren van data uit openbare bronnen zoals energieinbeeld.nl.
De opzet voor de Monitor zoals die in 2014 is bedacht is recent nog eens tegen het licht gehouden door een werkgroep uit Platform COOL en met enkele opmerkingen bevestigd.

Vragenlijst

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de vragenlijst en in januari zal deze met begeleidend schrijven aan de MEA-Industrie bedrijven worden toegezonden. Daarbij is het streven om – naast de bedrijven die een MEA-Akkoord tekenden – ook van de andere bedrijven hun vorderingen in beeld te brengen. Het programma met Kennissessies, Clusters rondom thema’s e.d. heeft tenslotte effect op bedrijven, ook zonder dat daarvoor een akkoord is getekend.

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, slimme oplossingen en verhalen over energiebesparing, hernieuwbare opwek en circulariteit.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Maastricht Energieakkoord