Ga direct naar het artikel
2 december 2017

Wethouder Gert-Jan Krabbendam over de aanpak van de energietransitie

Gert-Jan Krabbendam is sinds juni 2017 wethouder in Maastricht. Zijn portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, wonen, landschapsinrichting, natuur, monumenten, archeologie, duurzaamheid, milieu en water. We zijn nieuwsgierig naar zijn visie op de aanpak van de energietransitie en stelden hem een aantal vragen.

Hoe kijk je naar de aanpak en resultaten van MEA algemeen?

“Er bestaat geen blauwdruk voor energietransitie. Wel weten we waar we willen uitkomen: een samenleving waar duurzame energiebronnen de voornaamste energiebronnen zijn. We vinden samen nu uit hoe we daar komen, langs welke paden. Mensen verbinden die aan de slag willen, is een belangrijk onderdeel van de Maastrichtse aanpak. Het programma MEA uit de huidige coalitieperiode bleek daarvoor een goede manier. Er zijn veel MEA-akkoorden gesloten, 18 maar liefst. Allerlei organisaties zijn zelf aan de slag gegaan om plannen uit te werken en vooral ook concrete projecten te starten om energie te besparen en duurzaam op te wekken, al dan niet met hulp van de gemeente. MEA is dus een goede start in deze fase.”

Hoe kan de Maastrichtse industrie bijdragen aan #missionzeromaastricht?

“In de Actielijn Industrie zijn al mooie initiatieven ontstaan en resultaten geboekt in CO2-emissiereductie. Tegelijkertijd weten we dat de industrie voor ongeveer de helft van alle CO2-uitstoot verantwoordelijk is. In 2050 moet Nederland 80 tot 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Hier ligt dus ook een enorme opgave voor de industrie, waarbij ook het belang van economie en werkgelegenheid niet uit het oog verloren mag worden. We gaan in de komende periode aansluiten bij de Energietransitiepaden vanuit het Ministerie van Economische Zaken en de industrie verder ondersteunen bij het maken van plannen voor significante CO2-reductie. Het is een taak van de industrie om zelf actief te onderzoeken welke kansen er zijn voor verdere energiebesparing, voor alternatieven voor huidige energiebronnen. Denk aan elektrificatie van processen, biomassa en geothermie.”

Hoe gaat het samenwerkingsverband MEA-Industrie daarbij helpen?

“MEA-Industrie helpt door commitment te creëren bij de individuele partijen maar ook door krachten te bundelen. Bedrijven met elkaar in contact brengen om kennis en kunde te delen. En op die manier ook bedrijven de stap te laten zetten om klimaatneutraal te worden. Binnen MEA-Industrie heeft de Stuurgroep recent besloten toe te werken naar een programma MEA-Industrie. Het programma moet mijlpalen bevatten voor Klimaatneutraliteit in 2030. We gaan het programma samen opstellen, industrie en gemeente. De input komt van de bedrijven zelf, de gemeente ondersteunt. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit de industrie gaat op korte termijn aan de slag. We verzamelen input door gesprekken met individuele bedrijven en een Kennissessie in november. Iedereen kan dus bijdragen. Het is een enorme uitdaging, maar die gaan we samen aan!”

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, slimme oplossingen en verhalen over energiebesparing, hernieuwbare opwek en circulariteit.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Maastricht Energieakkoord