Ga direct naar het artikel

Energielabel-C voor kantoren

De energielabel-c verplichting geldt vanaf 1 januari 2023 voor alle kantoren vanaf 100 m2. Door duurzame maatregelen door te voeren, zoals muurisolatie en LED-verlichting, kunnen kantoren voldoen aan deze verplichting. Deze verplichting is ook nodig wanneer een kantoorruimte wordt verhuurd of verkocht. Meer dan de helft van de kantoren in Nederland en ook in Maastricht heeft nog geen energielabel of een energielabel-D of slechter. Dit betekent dat circa 500 kantoren in de komende 20 maanden aan de slag moeten om te voldoen aan deze verplichting, die per 1 januari 2023 in gaat.

Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw staat.

Deze verplichting geldt niet voor:

  • kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • monumenten (Rijk/provincie/gemeente) met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten en binnen 2 jaar te slopen, transformeren of te onteigenen panden
Energielabel Verbeteren

Energiebesparingsverkenner Kantoren

Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren kun je een indicatie krijgen hoe je aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook zie je het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

Op de hoogte blijven?
Ontvang tips, slimme oplossingen en verhalen over energiebesparing, hernieuwbare opwek en circulariteit.
Meld je aan voor de nieuwsbrief Maastricht Energieakkoord